Rēķinu apmaksa

Ievadiet rēķina numuru

*

BCI -

8369822

2015 - 10 -

0000029

Ievadiet rēķina summu

*

Rēķinu iespējams apmaksāt izmantojot:

Ievadīts nepareizs rēķina numurs vai apmaksājamā summa!

Lauks "Rēķina numurs" ir obligāts.

Lauks "Rēķina summa" ir obligāts.

Nevar noteikt rēķina apmaksas statusu, lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas servisu!

Rēķins ar norādīto numuru ir anulēts