Ilustrētā Zinātne
IZ_2

Populārzinātnisks mēneša žurnāls par jaunāko zinātnē!

Žurnāla mērķis ir rosināt interesi par zinātni, stāstot par to viegli uztveramā un izklaidējošā formā. Rakstu autori ir savu nozaru profesionāļi: astronomi, fiziķi, ārsti, ģeologi, biologi, antropologi, arheologi un žurnālisti.
Žurnālu „Ilustrētā zinātne” izdod Latvijā, Lietuvā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Islandē, Nīderlandē, Grieķijā un ASV.

LV
Izdevējs:
DIENAS ŽURNĀLI IZDEVNIECĪBA SIA
Periodiskums: 12 x gadā
Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec
2017.gads
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fiziskām personām 3.65€ 7.30€ 10.95€ 14.00€ 17.50€ 20.79€ 24.26€ 27.72€ 31.19€ 34.65€ 38.12€ 38.49€
Juridiskām personām 3.65€ 7.30€ 10.95€ 14.00€ 17.50€ 20.79€ 24.26€ 27.72€ 31.19€ 34.65€ 38.12€ 38.49€
Pasūtījuma informācija
*
*