Ilustrētā Pasaules Vēsture
IPV_3

Mēneša žurnāls par cilvēces lielajām drāmām un personībām!

Populārzinātnisks, bagātīgi ilustrēts ikmēneša izdevums par vēsturi – lielākajiem civilizācijas pavērsieniem, kariem, valdniekiem, politiķiem un tautu likteņiem, pasaules apgūšanu un kultūras vēstījumiem nākotnei.
Žurnāls saistoši stāsta par svarīgākajiem notikumiem un izcilām personībām pasaules un Latvijas vēsturē. 
Tā mērķis ir rosināt interesi par pagātni, lai labāk izprastu pasauli, kurā dzīvojam šodien. Žurnāla materiālu veidošanā piedalās dažādu vēstures zinātnes nozaru vadošie eksperti.
Žurnāls iznāk mēneša vidū. Uz žurnāla vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda.

LV
Izdevējs:
DIENAS ŽURNĀLI IZDEVNIECĪBA SIA
Periodiskums: 12 x gadā
Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec
2017.gads
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fiziskām personām 3.75€ 7.50€ 11.25€ 14.00€ 17.50€ 20.79€ 24.26€ 27.72€ 31.19€ 34.65€ 38.12€ 38.49€
Juridiskām personām 3.75€ 7.50€ 11.25€ 14.00€ 17.50€ 20.79€ 24.26€ 27.72€ 31.19€ 34.65€ 38.12€ 38.49€
Pasūtījuma informācija
*
*