Ilustrētā Junioriem
Ilustr.Junioriem_3

Vis par visu, vienkārši ērti un saprotami. Gan lieliem, gan maziem prātvēderiem.
 

LV
Izdevējs:
DIENAS ŽURNĀLI IZDEVNIECĪBA SIA
Periodiskums: 12 x gadā
Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec
2017.gads
Piegādes mēnešu skaits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fiziskām personām 2.55€ 5.10€ 7.65€ 9.40€ 11.75€ 13.69€ 15.97€ 18.25€ 20.54€ 22.82€ 25.10€ 26.99€
Juridiskām personām 2.55€ 5.10€ 7.65€ 9.40€ 11.75€ 13.69€ 15.97€ 18.25€ 20.54€ 22.82€ 25.10€ 26.99€
Pasūtījuma informācija
*
*