Abonēšanas un piegādes centrs ACD

Mūkusalas 15, Rīga, LV-1004

Vienotais reģistrācijas Nr.: LV40003757493

Banka: AS Swedbank
Norēķinu konta Nr.: LV50HABA0001408036580 
Kods: HABALV22